Do polskich szkół coraz śmielej wkraczają edukatorzy seksualni, którzy chcą uczyć nasze dzieci „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała” oraz „masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”.

Coraz częściej ułatwiają im to przedstawiciele lokalnych samorządów, którzy tak jak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zalecają wdrażanie standardów WHO.

Zaapeluj do Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej i kuratorów oświaty o obronę uczniów polskich szkół przed deprawacją i demoralizacją oraz pobierz materiały informacyjne przygotowane przez prawników Ordo Iuris.

Standardy WHO w praktyce

Zaapeuj do Rzecznika Praw Dziecka,
Ministra Edukacji Narodowej i kuratorów oświaty

Szanowny Pan
Mikołaj Pawlak
Rzecznik Praw Dziecka
Szanowny Pan
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo
Kuratorzy Oświaty
Szanowni Państwo,

w ostatnim okresie obserwujemy niespotykaną dotąd aktywność różnych środowisk (również politycznych i samorządowych), obejmującą sferę wychowania dzieci. Parady równości, wprowadzanie Deklaracji LGBT+, realizacja zajęć według programu Zdrowe Lovve itp., sprawiają, że polska szkoła przestaje być miejscem publicznego zaufania.

Dotychczas, posyłając nasze dzieci do szkoły, mogliśmy być spokojni o ich bezpieczeństwo (również bezpieczeństwo moralne) i zapewnione optymalne warunki do należytego, wszechstronnego rozwoju osobowego, który powinien przebiegać we wszystkich wymiarach, w szczególności zaś: fizycznym, intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Szkoła powinna wspierać rodziców

Ponieważ wychowanie jest procesem ciągłym, który odbywa się w różnych sytuacjach życia dziecka: w domu, w szkole, na wakacjach, wszędzie tam, gdzie młody człowiek przebywa, obecnie, wobec nieobliczalnych postulatów aktywistów LGBT, skala zagrożeń naszych dzieci, sprawia, że dyrektorzy szkół oraz my – rodzice (zarówno indywidualnie, jak i rady rodziców jako reprezentacja rodziców w szkole), zostajemy coraz częściej postawieni „przed faktem dokonanym”, dowiadując się o miejscach, sposobach i przemycanych treściach od naszych dzieci już post factum.

Nie jesteśmy w stanie pełnić w szkole roli ochraniarzy, pełniących służbę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i permanentnego monitoringu działań, jakim poddawane są nasze dzieci. Przerasta to nasze możliwości i kompetencje.

Presja ideologów LGBT

Z ogromnym niepokojem obserwowaliśmy samotny głos Barbary Nowak, Małopolskiej Kurator Oświaty, która demaskując zagrożenia jakie niosą ze sobą tzw. standardy edukacji seksualnej WHO, stała się obiektem ataku lewicowych aktywistów. Jeszcze kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia, dziś jednak jest coraz bardziej nagminne. Czy można sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji będzie postawiony pojedynczy dyrektor szkoły, sprzeciwiający się zajęciom z edukacji seksualnej?

Zdumiewające, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar powołany do obrony konstytucyjnych praw wszystkich obywateli, nie chce ich bronić, wydając jednocześnie wobec polskich rodziców oskarżenia braku umiejętności, a nawet chęci wychowywania własnych dzieci.

Jednocześnie, z wielkim uznaniem przyjęliśmy jednoznaczne stanowisko Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, wyrażające zdecydowane „nie”:

– pomysłom wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej do polskich szkół,
– wpuszczeniu edukatorów seksualnych na szkolne zajęcia,
– wprowadzeniu tzw. standardów WHO do polskiego programu nauczania.

Apel o wsparcie dyrektorów szkół

Mamy nadzieję, że proponowana przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris czy Fundację Mamy i Taty nowelizacja prawa oświatowego w zakresie zasad działalności w szkołach organizacji zewnętrznych i organizowania zajęć pozalekcyjnych, zwiększy wpływ rodziców na rodzaj i zakres zajęć pozalekcyjnych, jednak jesteśmy także przekonani, że bez odpowiedniego i jednoznacznego wsparcia dyrektorów przez organy nadzoru pedagogicznego, sam akt prawny będzie niewystarczający.

Dlatego wierząc, że stoją Państwo po stronie dobra dziecka i gwarancji konstytucyjnych, apelujemy o następujące działania:

  • podjęcie wszelkich niezbędnych czynności wspierających dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży w obronie konstytucyjnych praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i prawa dzieci do ochrony przed demoralizacją, informacjami i materiałami szkodliwymi z punktu widzenia ich dobra oraz bezprawną ingerencją w sferę ich życia prywatnego, rodzinnego lub domowego;
  • niezwłoczne opracowanie i wdrożenie spójnego, kompleksowego i skutecznego systemu przeciwdziałania wszelkim próbom naruszania lub omijania ww. praw;
  • przekazanie wszystkim dyrektorom szkół i placówek dla dzieci i młodzieży zasad skutecznej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją i demoralizacją (będącymi skutkiem zgorszenia i przedwczesnym rozbudzeniem seksualnym) oraz respektowania konstytucyjnych gwarancji rodzicielskich, a tym samym praw rodziców i dzieci;
  • konsultacje w gronie przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami.

Obrońmy dzieci

Ufamy, że wielokrotnie deklarowana troska o polskie rodziny i dobro wychowywanych w nich dzieci, nie pozwoli Państwu ani przez chwilę pozostać obojętnymi na ten nierozwiązany dotąd problem społeczny. Wierzymy, że jedynie spójne działania poszczególnych organów państwa, zarówno na szczeblu centralnym, wojewódzkim i samorządowym oraz dyrektorów szkół i nas – rodziców, może przywrócić szkole status miejsca publicznego zaufania, a dzieciom i młodzieży zapewnić warunki do bezpiecznego i harmonijnego rozwoju.

Jako rodzice zrzeszeni w wymienionych poniżej organizacjach rodzicielskich i prorodzinnych oraz niezrzeszeni, świadomi tego, że wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny, ale i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, mamy prawo oczekiwać wspierania wychowawczej roli rodziny.

Dlatego wołamy: STOP DEPRAWACJI DZIECI!, licząc na skuteczne wsparcie organów państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych i bezpiecznych warunków wychowania.

PODPISZ APEL I POBIERZ

  • PRZEWODNIK ORDO IURIS „PRAWA RODZICÓW W SZKOLE”
  • INFORMATOR „JAK POWSTRZYMAĆ WULGARNĄ EDUKACJĘ SEKSUALNĄ W SZKOLE”
  • WZÓR RODZICIELSKIEGO OŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Organizatorzy

         

Kontakt